تعبیر خواب بیهوشی - بیهوش شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش وبلاگ املاکیا، با تعبیر خواب بیهوش شدن و تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی خبرنگاران همراه ما باشید.

تعبیر خواب بیهوشی - بیهوش شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - امام صادق بیهوش شدن در خواب را بر دشواری کارها و در معنای دوم به سرگشتگی و بیچارگی بیان نموده است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بیهوش شدن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن انتها کارش نیکو گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بیهوشی درخواب بر دو وجه است.

  1. دشواری کارها
  2. تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما بیهوش شده اید: یک بیماری در پیش است.
  • شما بیهوش و زخمی می شوید: امیدهای شما با موفقیت روبرو می شوند.

تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران

کتاب سرزمین رویاها:

  • یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می گردد: یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است.
  • بچه ها بیهوش می شوند: ناکامی در عشق
  • اشخاص دیگر بیهوش می شوند: موفقیت شما به تأخیر می افتد.
منبع: ستاره

به "تعبیر خواب بیهوشی - بیهوش شدن در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بیهوشی - بیهوش شدن در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید